Ett fiktivt projekt i att skapa ett bokomslag (framsida, rygg och baksida) till boken Binas historia av Maja Lunde. I uppgiften ingick även att sätta de första sidorna av texten. Den tänkta uppdragsgivaren var bokförlaget Natur & Kultur och önskade ”i huvudsak klassisk boktypografi, men det är bra om den känns liksom modern inom den ramen.”. 
Uppgiften syftade till att lära sig att sätta en längre text och arbeta med formatmallar, marginaljusterad text, baslinjeraste samt styckes- och teckenformat. Texten skulle vara behaglig att läsa i sitt sammanhang. 
Program: Adobe Indesign och Adobe Illustrator.
Back to Top